clanak False

Javna priznanja

19.04.2017.

Građanima Grada Zagreba i drugim osobama, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama te ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja za uspjehe u radu i djelovanju kojima doprinose razvoju Grada Zagreba ili pojedinih njegovih djelatnosti, promidžbi njegovih interesa te u znak počasti i zahvalnosti.

Javna se priznanja mogu dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima.

Odlukom o javnim priznanjima Grada Zagreba određeni su uvjeti, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja Grada Zagreba.

Javna priznanja Grada Zagreba su:
1. proglašenje počasnim građaninom Grada Zagreba,
2. Nagrada Grada Zagreba,
3. Nagrada Zagrepčanka godine,
4. Nagrada Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost
5. Povelja Grada Zagreba,
6. Plaketa Grada Zagreba,
7. Medalja Grada Zagreba i
8. pokroviteljstvo.

Gradska skupština Grada Zagreba odlučuje o proglašenju počasnim građaninom Grada Zagreba, o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine, o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost i o prihvaćanju pokroviteljstva.

Gradonačelnik Grada Zagreba dodjeljuje Povelju Grada Zagreba, Plaketu Grada Zagreba, Medalju Grada Zagreba i prihvaća pokroviteljstvo.