clanak False

Medalja Grada Zagreba

19.04.2017.

Medalja Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu.

Više (Službeni glasnik Grada Zagreba)