clanak False

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Grada Zagreba za 2020.

28.07.2020.

Konačni popis udruga kojima su odobrena/nisu odobrena financijska sredstva