clanak False

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2020.

17.09.2020.

Konačni popis udruga kojima su odobrena/nisu odobrena financijska sredstva