clanak False

Kako prepoznati stres djece i adolescenata i pružiti im podršku

21.05.2020.

Djeca i adolescenti svoje osjećaje neće uvijek moći ili željeti izraziti riječima, ali ih možemo prepoznati prema njihovim reakcijama. Znakovi stresa kod djece se mogu razlikovati od djeteta do djeteta, no, kada znamo da su doživjela događaje koji su njegov značajan izvor, poput zdravstvene krize i potresa,važno je obratiti pažnju na njihovo funkcioniranje. Ella Selak Bagarić i Tea Brezinšćak, psihologinje Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, pripremile su edukativni letak koji pomaže prepoznati stres kod djece i adolescenata te pruža smjernice kako im pružiti podršku.

Preuzmite letak ovdje


Roditelji