clanak False

Kako zaštiti poljoprivrednu proizvodnju od elementarnih nepogoda

01.02.2018.
Ovim putem želimo izvijestiti i  pozvati  poljoprivrednike da tijekom 2018. godine osiguraju svoju proizvodnju i odluče se na nabavu različite preventivne opreme za zaštitu proizvodnje, prije svega u voćarstvu, vinogradarstvu  i povrtlarstvu, kako bi se zaštitili od šteta od elementarnih nepogoda. 

Zbog evidentnih klimatoloških promjena koje utječu na učestalost i intenzitet elementarnih nepogoda i nanose velike štete poljoprivrednoj proizvodnji, upućujemo poljoprivrednike na nužnost osiguranja poljoprivredne proizvodnje i na potrebu njihovog apliciranja na  Program mjera ruralnog razvoja (PRR), Paket 17.-podmjeru 17.1.  tip operacije  Osiguranje usjeva, životinja i biljaka. Za ovu se operaciju zahtjevi podnose od 1.listopada tekuće godine do 31.siječnja sljedeće godine putem elektroničke aplikacije Agronet. Intenzitet potpore iznosi 65 % vrijednosti premije osiguranja maksimalno do 75.000 Eura i to za štete veće od 30 % prosječne poljoprivredne proizvodnje  nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje zbog elementarnih nepogoda. Za korištenje ove mjere potrebno je u 2018. zaključiti europsku policu osiguranja s osiguravateljskim kućama.U roku od 1.10.2018. do 31.1.2019. poljoprivrednici će moći podnijeti zahtjev radi povrata premije u maksimalnom iznosu od 65 %, a kroz aplikaciju Agronet učitati će u trenutku podnošenja zahtjeva dokaze o tome da je premija po polici  plaćena. Povrat premije odobriti će se ukoliko je ugovoreni rizik vrijednosti štete veći od 30 %. Ovu potporu isplaćuje Agencija za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. 

Također skrećemo pažnju na mogućnost apliciranja na razne mjere potpore vezano uz nabavku preventivne opreme za zaštitu posebno trajnih nasada od tuče i mraza, koji će za ozbiljnu proizvodnju biti neophodna oprema. Poljoprivrednici se u okviru PRR-a mogu javljati na mjere iz paketa 4 i 6 radi ulaganja u primjerice mreže za zaštitu od tuče, protukišne folije, zaštitu od mraza orošavanjem, a moći će se javljati za ovakve investicije i na mjere Grada Zagreba u okviru programa potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju te na mjere potpore propisane Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 (SL L 193 od 1. srpnja 2014. - skraćeno ABER).
 

Aktualnosti