clanak False

Što trebamo znati o vranama

02.01.2023.
Razlog naseljavanja i gniježđenja vrana u gradovima je siguran i konstantan izvor hrane, stoga apeliramo u svakoj prigodi na građane i predstavnike stanara na lokacijama gdje su vrane aktivne, da se okoliš oko stambenih objekata održava čistim i ne bacaju otpadci hrane, te da se kuhinjski otpad odlaže na za to predviđena mjesta. S vranama se postupa prema Programu zaštite divljači, a u skladu s člankom 9. Zakona o lovstvu (Narodne novine 99/18, 32/19 i 32/20). 

Vrana siva(Corvus corone cornix) i vrana gačac (Corvus frugilegus) svrstavaju na popis divljači sukladno članku 9.  Zakona o lovstvu (Narodne novine 99/18, 32/19 i 32/20 ), a s istima se postupa sukladno Programu  zaštite divljači za Grad Zagreb za razdoblje 2018/2019-2027/2028.
Ovisno o biološkim svojstvima i ekološkim uvjetima u kojima obitavaju, osobitostima staništa i mjesta pogodnih za razmnožavanje  Pravilnik o lovostaju (Narodne novine 94/19) određuje period u godini kada je strogo zabranjeno uznemiravati navedene vrste radi gniježđenja, polijeganja jaja i brige za mladunce. Kako taj period započinje 1. ožujka te traje do 31. srpnja, u tom periodu nije moguće intervenirati na navedenu vrstu divljači u pogledu postupanja prema istoj.

Uklanjanje gnijezda vrana                                                         
Zahtjevi  za uklanjanjem gnijezda vrana  u početku sezone gniježđenja  razmatra, procjenjuje, utvrđuje  i odobrava postupanje stručna osoba, a sukladno odobrenom Programu zaštite divljači i svim zakonskim propisima.
Zahtjeve za uklanjanjem gnijezda vrana  u sezoni gniježđenja i na aktivnim lokacijama gniježđenja  građani mogu poslati na e - mail zastita.divljaci@zoo.hr do 21. veljače tekuće godine (lovostaj  traje od 1. ožujka  do 31. srpnja), a  poželjno je da je u zahtjevu  priložena  fotografija lokacije gnijezda vrana s kratkim informacijama o najbližem kućnom broju, križanju ulica ili poznatom objektu, radi točnog lociranja  gnijezda  po zahtjevu.

Zalijetanje ptica u prolaznike i kućne ljubimce
Ptice se zalijeću ("napadaju") u ljude i životinje isključivo u iznimnoj situaciji kao kad im je ugroženo mlado u gnijezdu ili je ispalo iz gnijezda, te ga tako štite. To je prirodno ponašanje životinja, stoga savjetujemo građane da dan ili dva izbjegavaju lokaciju gdje se nalazi gnijezdo dok ptić ne odleti iz gnijezda. U situaciji kada je pronađen ispali ptić nije se poželjno približavati lokaciji već istu prijaviti službi Gradskog skloništa za nezbrinute životinje Dumovec na tel: 01/2008-354 ili na e-mail info@dumovec.hr i zastita.divljaci@zoo.hr.

Aktualnosti