clanak False

Knjiga: Stres, trauma i oporavak

06.01.2021.
Pripremili: Skupina autora, urednica: Jasenka Pregrad
Zahvaljujući Društvu za psihološku pomoć i stručnjacima koji su sudjelovali u njenom nastanku, knjiga „Stres, trauma i oporavak“ učinjena je dostupnom svima, kao „poklon i podrška svim kolegicama i kolegama koji danas brinu o oporavku ljudi i jačanju njihovih načina nošenja sa stresom i traumom“. Ovim putem od srca zahvaljujemo na tome te podsjećamo sve na važnost navođenja izvora kada je citiramo i prenosimo, bilo u pisanom ili usmenom obliku.
Pregrad, J. (1996). Stres, trauma, oporavak. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
Knjiga je na mrežnoj stranici Društva za psihološku pomoć dostupna na sljedećoj poveznici:
https://dpp.hr/wp-content/uploads/2020/07/Stres_Trauma_Oporavak-min.pdf?fbclid=IwAR0iqtG413Vp344P74zGEFEXsBw8ZSrFR5XBj6ZTQpHUFyJObpCr-O1tC9o

Stručnjaci