clanak False

Komunalno redarstvo

12.06.2020.
ODJEL KOMUNALNOG REDARSTVA
Voditelj Odjela: Mladen Vidmar
Adresa: Jagićeva 31
tel: 610-1566
e-mail: redarstvo@zagreb.hr


Što rade komunalni redari?
Komunalni redari provode nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu, Odluke o nerazvrstanim cestama, Odluke o uređenju prometa, Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te druge poslove vezane uz komunalno gospodarstvo kao i poslove propisane Zakonom o građevinskoj inspekciji, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu u dijelu koji se odnosi na nadležnost komunalnog redarstva. U obavljanju nadzora komunalni redari ovlašteni su naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdati obavezni prekršajni nalog te rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda.
Odlukom o komunalnom redu propisan je komunalni red u Gradu, a to se posebno odnosi na:
-       uređivanje naselja, čistoću i čuvanje javnih površina i javnih zelenih površina, 
-       korištenjem javnih površina i površina koja su u kontaktu s javnom površinom,
-       uklanjanjem protupravno postavljenih  pokretnih naprava, reklama i drugih predmeta
-       uklanjanje neregistriranih vozila, olupine vozila i prikolica sa javne površine,
-       uklanjanje snijega i leda.
 
Komuniciranje s građanima i drugim strankama
Dežurni broj telefona Sektora za komunalno i prometno redarstvo za građane: 610-1566.
Građani mogu na ovaj telefonski broj, svaki dan od 8 sati do 22 sata, dobiti potrebne informacije, podnijeti prijave iz nadležnosti Odjela komunalnog redarstva, te stupiti izravno u kontakt s dežurnim redarima na terenu u popodnevnim satima.
 
e-mail: redarstvo@zagreb.hr


Ustrojstvo komunalnog redarstva
Odjel komunalnog redarstva ustrojen je u šest područnih Odsjeka koji obavljaju poslove po područnim uredima gradske uprave: Trnje, Črnomerec, Medveščak, Trešnjevka, Susedgrad, Peščenica, Dubrava, Sesvete, Novi Zagreb.
 I. područni odsjek Donji grad, Trnje, Črnomerec, Podsljeme
Voditelj Odsjeka: Igor Sesar
Trg Francuske Republike 15
- provodi se nadzor za područje gradskih četvrti:  Donji GradČrnomerec i Podsljeme
  Izvan sjedišta Odsjeka:
- provodi se nadzor za područje gradske četvrti Trnje
  Ulica Grada Vukovara 58b

II. područni odsjek Gornji grad - Medveščak, Maksimir
Voditelj Odsjeka:
Draškovićeva 15/III
- provodi se nadzor  za područje gradskih četvrti  Gornji Grad - Medveščak i Maksimir 

III. područni odsjek Trešnjevka - sjever, Trešnjevka - jug, Podsused - Vrapče
Voditelj Odsjeka: Željko Bošnjak
Park Stara Trešnjevka 2
- provodi se nadzor za područje  gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug
Izvan sjedišta Odsjeka:
- provodi se nadzor za područje gradskih četvrti  Podsused - Vrapče i Stenjevec
Sigetje 2

IV. područni odsjek Peščenica - Žitnjak, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Sesvete
Voditelj Odsjeka: Goran Jelavić
Avenija Dubrava 49
- provodi se nadzor za područje gradskih četvrti  Gornja Dubrava i Donja Dubrava
Izvan sjedišta Odsjeka:
- provodi se nadzor za područje gradske četvrti  Peščenica - Žitnjak
Zapoljska 1
- provodi se nadzor za područje gradske četvrti  Sesvete
Trg Dragutina Domjanića 4
 
V. područni odsjek Novi Zagreb -  istok, Novi Zagreb - zapad, Brezovica
Voditelj Odsjeka:
Avenija Dubrovnik 12
- provodi se nadzor za područje gradskih četvrti  Novi Zagreb - istokNovi Zagreb - zapad i Brezovica


Odsjek za nadzor držanja i postupanja sa životinjama
Voditeljica Odsjeka: Mirela Deveničar
Park Stara Trešnjevka 2

Komunalni redari za dimnjačarske poslove:
Gradski komunalni redar za dimnjačarske poslove nadzire provođenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih radova, ako ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih ne obavlja potpuno,
kontrolira vođenje kontrolnih listova zgrade, kontrolnih listova nedostataka, ispunjenje godišnjeg plana kontrole čišćenja dimnjaka,naplaćuje novčane kazne, izdaje obavezne
prekršajne naloge te poduzima i druge mjere sukladno ovlastima.
Jagićeva 31, tel: 616-6124, 616-6125
 
Propis
 
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/15)

Cjenik
 
Vaš dimnjačar
 
Popis dimnjačarskih područja

 
Važni propisi
 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18)
Prekršajni zakon (Narodne novine 107/200739/13157/13110/1570/17)
Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine 30/200955/13153/1341/16)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/1373/17)
Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine153/13)
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine 41/18)
Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/1416/1422/1425/156/17)
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/156/16)
Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/17)
Odluka o uređenju prometa (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/149/1520/18)
Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/1325/132/17)
Odluka o prijevozu kočijom (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14)
Odluka o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom manifestacija (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/16)
Naredba o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/1427/1413/15, 27/1517/16,17/1720/18)