clanak False

Konferencija Siromaštvo u urbanim sredinama

25.02.2019.
Jutros je u Staroj gradskoj vijećnici otvorena konferencija Siromaštvo u urbanim sredinama koju Grad Zagreb organizira u povodu Svjetskog dana siromaštva i 15. obljetnice Dobrog doma, ustanove koju je Grad Zagreb osnovao radi osiguravanja raznih oblika prehrane za svoje socijalnougrožene građane, od prehrane u pučkoj kuhinji do dostave ručkova starijim i teškobolesnim te obiteljskih paketa i mliječne hrane za djecu.

Konferencija je prvenstveno bila namijenjena nacionalnim i lokalnim donositeljima odluka iz područja socijalne politike, ustanovama socijalne skrbi, organizacijama civilnog društva i stručnjacima koji rade s ranjivim skupinama društva, a ujedno je i prilika za razmjenu iskustava i primjera dobre prakse svih dionika koji su uključeni u rješavanje problema siromaštva.

Na otvaranju Konferenciju je zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević istaknula da je čak 25 % do 27 % gradskog proračuna namijenjeno suzbijanju siromaštva preko raznih socijalnih programa. Pomoć siromašnima su djela, a ne riječi. Čitavim nizom socijalnih mjera što ih Grad Zagreb poduzima aktivno radimo na smanjenju siromaštva. Naši beskućnici imaju prenoćišta, a ranjive skupine i potrebiti imaju različite programe preko kojih im pružamo nužnu pomoć, rekla je

U prvome dijelu Konferencije će se predstaviti inovativni modeli koji se zalažu da se zdravstvenoispravna hrana ne baca te sustav za preraspodjelu viškova hrane (doniranje) u Hrvatskoj, a sudionici će upoznati s problematikom siromaštva općenito.

U drugome dijelu će se predstaviti socijalni programi velikih gradova: Rijeke, Splita, Osijeka i Zagreba, a istovremeno će se održavati i radionice za studente.

Gradske vijesti - 2019.