clanak False

Nacrt prijedloga Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica na malo koja se obavlja na pokretnim napravama i vanjskom izgledu pokretnih naprava i privremenih građevina

04.11.2021.

2021.