clanak False

Nacrt prijedloga Odluke o novčanoj pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica izvanrednog događaja (poplave ) u Gradu Zagrebu, 24. srpnja 2020.

13.10.2021.

2021.