clanak False

Nacrt prijedloga odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

24.09.2023.
Grad Zagreb proveo je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu. od 24. kolovoza do 23 rujna 2023.

Nacrt prijedloga Odluke i Izvješće o provedenom internetskom savjetovanju s javnošću nalazi se na poveznici niže.


Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću

Zatvorena savjetovanja