clanak False

Nacrt akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu

03.04.2023.

Grad Zagreb otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano uz Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu od 4. travnja do 3. svibnja 2023.

Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti Obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju klikom na poveznicu niže.

Nacrt akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024.
Obrazloženje
Obrazac sudjelovanja javnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


Zatvorena savjetovanja