clanak False

Nacrt prijedloga pravilnika o dodjeli potpora za organiziranje događanja od gospodarskog značaja na području Grada Zagreba

08.02.2023.
Poštovani/a,

Otvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o dodjeli potpora za organiziranje događanja od gospodarskog značaja na području Grada Zagreba.

Rok za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 15 dana, a savjetovanje je otvoreno do 23.2.2023. godine, te se primjedbe i prijedlozi pristigli nakon tog dana neće uvažiti.

Opis savjetovanja: Gradska  skupština Grada Zagreba donijela je Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019.-2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19). Ovim se Pravilnikom razrađuje provedba Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019. – 2023. u dijelu povezanim s Mjerom 1.11. Promicanje poduzetničkih aktivnosti kroz umrežavanje i tematski fokus, Mjerom 2.4. Potpore razvoju poduzetništva u kulturnim/kreativnim industrijama i Mjerom 2.5 Potpore razvoju poduzetništva u turizmu, a u svrhu promocije i razvoja poduzetništva i obrta te investicijskog potencijala Grada Zagreba, te obogaćivanja i unaprjeđenja turističke ponude Grada Zagreba.

Pravilnikom o dodjeli potpora za organiziranje događanja od gospodarskog značaja na području Grada Zagreba utvrđuju se korisnici potpora, namjene korištenja potpora, kriteriji i postupak odobravanja te dodjele potpora za organiziranje događanja od gospodarskog značaja na području Grada Zagreba.
 
Izvješće o provedenom internetskom savjetovanju s javnošću nalazi se na poveznici niže.

Zatvorena savjetovanja