clanak False

Nova zgrada za vatrogasce i Mjesnu samoupravu


Dobrovoljno vatrogasno društvo Granešinski Novaki i Mjesna samouprava od danas će raditi u novoj zgradi za koju je Grad izdvojio oko 2,5 milijuna kuna.
18.10.2008.


Nakon malo više od godinu dana od polaganja kamena temeljca Granešinski Novaki dobili su novu zgradu koju će koristiti Dobrovoljno vatrogasno društvo i Mjesna samouprava.

Na tragu je to, naglasio je gradonačelnik Milan Bandić, težnje i potrebe unapređivanja vatrogastva u Gradu Zagrebu kao jednog od čimbenika za sigurniji život građana te još jedan dokaz brige o rubnih dijelovima grada i njihovu razvijanju.

Sredstva za gradnju objekta, oko 2,5 milijuna kuna, osigurana su u proračunima Grada Zagreba za 2007. i 2008. iz Plana malih komunalnih akcija Gradske četvrti Donja Dubrava i iz sredstava za financiranje potreba DVD-a.


Gradske vijesti - 2008.