clanak False

Novi operacijski blokovi na Svetom Duhu

Uređenjem i opremanjem središnjeg operacijskog bloka Klinike za kirurgiju i Zavoda za ortopediju u Općoj bolnici Sveti Duh zavšen je ciklus obnove i opremanja operacijskih dvorana, a sada je u tijeku izgradnja središnjeg hitnog internog prijema što bi trebalo biti dovršeno do kraja godine
06.10.2008.


Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić i ministar zdravstva i socijalne skrbi RH Darko Milinović otvorili su novouređeni središnji operacijski blok Klinike za kirurgiju i Zavoda za ortopediju u Općoj bolnici Sveti Duh. Time je, rečeno je, završen ciklus obnove i opremanja operacijskih dvorana, a sada je u tijeku izgradnja središnjeg hitnog internog prijema što bi trebalo biti dovršeno do kraja godine. Naglašeno je i to da je osnovni cilj smanjiti, odnosno ukinuti liste čekanja kojih odnedavno, u domeni laboratorijskih pretraga, više nema.

Grad Zagreb je, za novouređeni prostor u kojem je smješteno pet operacijskih dvorana koje zadovoljavaju visoke suvremene standarde, osigurao devet milijuna kuna.


Gradske vijesti - 2008.