clanak False

Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša

10.11.2021.

Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I
E-mail: gospodarstvo@zagreb.hr
 ZAMJENICI PROČELNIKA:

Tatjana Operta, dipl. iur., soba 195/I

Tel: 610-1194, 610-1195, faks: 610-1499

E-mail: tatjana.operta@zagreb.hr

Toni Biluš, dipl.ing., soba 190/I
Tel: 610-1194, 610-1195 faks: 610-1499
E-mail: toni.bilus@zagreb.hr

Filip Ćurko, dipl.oec., univ.spec.oec.et polit.
Tel: 610-1194, 610-1195 faks. 610-1499
E-mail: filip.curko@zagreb.hr

POMOĆNICI  PROČELNIKA:

Melita Borić, dipl.ing.
Tel: 658-5797
E-mail: melita.boric@zagreb.hr

mr.sc.Nela Jurić, mag.oec.
Tel: 610-1102, 610-1103
E-mail: nela.juric@zagreb.hr

Tanja Polančec,dipl.iur.
E-mail: tanja.polancec@zagreb.hr

Goran Šarić, dipl.ing.mech.
Tel: 610-1102, 610-1103
E-mail: goran.saric@zagreb.hr

Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, investicije, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva u vlasništvu Grada, štete od prirodnih nepogoda, energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, vodno gospodarstvo i vode, održivo gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a službe koje primaju stranke, utorkom i četvrtkom završavaju u 18.00 sati.

Primanje stranaka: U Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad i Odjelu za poticanje razvoja obrta i poduzetništva i praćenje stanja u gospodarstvu stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.