clanak False

Od 15. listopada isplata novčane pomoći umirovljenicima

Isplata pomoći umirovljenicima, koju daje Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba za mjesec listopad 2008., započinje preko Hrvatske pošte u srijedu, 15. listopada 2008.

14.10.2008.

Isplata pomoći umirovljenicima, koju daje Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba za mjesec listopad 2008., započinje preko Hrvatske pošte u srijedu, 15. listopada 2008.

Umirovljenici koji pomoć nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima do petka, 31. listopada 2008.

Sukladno izmjenama i dopunama Odluke o vrstama pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba (Sl.gl. 22/04.), pravo na novčanu pomoć, od 1. siječnja 2005., ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu, kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.500,00 kn mjesečno.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:
I. skupina
– umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kuna mjesečno;
II. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 900,01 do 1.200,00 kuna mjesečno;
III. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 1.200,01 do 1.500,00 kuna mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn, II. skupine na 300,00 kn, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn pomoći mjesečno.

Nakon toga nema retrogradne isplate pomoći za navedeni mjesec.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskom uredu za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, na adresi Nova cesta 1.


Gradske vijesti - 2008.