clanak False

Odabrani ponuditelj za razdoblje 30.12.2010.

16.02.2011.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Uređenje dječjeg igrališta u Parku braće Radića u Kupinečkom Kraljevcu
Tvrtka: STRIBOR d.o.o., I.G.Kovačića 1, Vukovar
Cijena ponude (bez PDV-a): =63.150,00 kn


Odabrani ponuditelj bit će obaviješten dostavom narudžbenice u roku od 8 dana od dana zaprimanja ponuda.


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji