clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 14.11.2022. godine do 17.11.2022. godine

17.11.2022.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA PJEŠAČKO - BICIKLISTIČKE STAZE I TRAKE ZA UBRAZANJE UZ JUŽNU STRANU SLAVONSKE AVENIJE, klasa: 406-05/22-003/3604
Tvrtka: PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O., TOMISLAVOVA 9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.160,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NADSTREŠNICE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA – 87 lokacija, klasa: 406-05/22-003/3758
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 169.215,00 kn
 
IZRADA PROMETNOG ELABORATA OPTIMIZACIJE RADA SEMAFORSKIH UREĐAJA NA POTEZU ULICE GRADA VUKOVARA U GRADU ZAGREBU, klasa: 406-05/22-003/2889
Tvrtka: PROMETIS D.O.O., CVIJETE ZUZORIĆ 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 114.000,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UGRADNJU TIPSKIH PODZEMNIH SPREMNIKA, klasa: 406-05/22-003/3790
Tvrtka: KONTURA-PROJEKT D.O.O., OSTROGOVIĆEVA 12, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 116.900,00 kn
 
REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  ZA METALNE I SPREGNUTE KONSTRUKCIJE ZA ISHOĐENJE AKATA ZA GRAĐENJE ZA OBJEKT DOM SPORTOVA ZAGREB, klasa: 406-05/22-003/3617
Tvrtka: DESKON STUDIO D.O.O., BOŠKOVIĆEVA 18, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.650,00 kn
 
ANALIZA MJERA LIVING LAB KONCEPTA SUKLADNO MEDOLOGIJI U SKLOPU EU PROJEKTA TRIBUTE, klasa: 406-05/22-017/222
Tvrtka: ELIPSA - S.Z. D.O.O., RADNIČKA CESTA 59A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 44.000,00 kn
 
IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ULICI VLADIMIRA JURČIĆA, klasa: 406-05/22-003/3724
Tvrtka: TEMEX D.O.O., LABINSKA 6, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 197.068,13 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM PRODULJENJA DESNOG SKRETAČA I IZGRADNJA PJEŠAČKO - BICIKLISTIČKE STAZE UZ SLAVONSKU AVENIJU KOD IVANJA REKE, klasa: 406-05/22-003/2924
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 23.500,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD SANACIJOM PJEŠAČKOG MOSTA U KUSOVOJ ULICI U VURNOVCU, klasa: 406-05/22-003/3759
Tvrtka: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA NIKOLA ŠEGEDIN, ULICA V 79, 23231 PETRČANE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.000,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐIVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE - VRAPČANSKA ULICA, klasa: 406-05/22-003/3440
Tvrtka: TRASA ADRIA D.O.O., IVANA STOŽIRA 6, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.700,00 kn
 
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I UREĐIVANJU PROMETNICA I NOGOSTUPA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA - VII. RETKOVEC, klasa: 406-05/22-003/3438
Tvrtka: KODEKS GRADITELJSTVO D.O.O., HRVATSKOG PROLJEĆA 36, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 183.610,00 kn
 
USLUGA ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU d.o.o., klasa: 406-05/22-003/3685
Tvrtka: KEMOKOP D.O.O., INDUSTRIJSKA ULICA 10, 10370 DUGO SELO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 90.580,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE U NASELJU IVER, klasa: 406-05/22-003/3391
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.600,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU SJEVERNOG PLOČNIKA LJUBLJANSKE AVENIJE OD ROTORA KOD SAVSKE OPATOVINE DO ULICE VELIMIRA ŠKORPIKA U STENJEVCU, klasa: 406-05/22-003/3762
Tvrtka: GRADILAN J.D.O.O., SAVSKA CESTA 17, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 41.400,00 kn

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji