clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 31.10.2022. godine do 04.11.2022. godine

04.11.2022.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI I UREĐIVANJU PROMETNICA I NOGOSTUPA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA-ULICA LAZ II, klasa: 406-05/22-003/3410
Tvrtka: KODEKS GRADITELJSTVO D.O.O., HRVATSKOG PROLJEĆA 36, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 117.360,00 kn
 
IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI ŽUTI BREG, klasa: 406-05/22-003/3518
Tvrtka: TEMPORIUM GRADNJA D.O.O., LJUTOMERSKA ULICA 33A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 385.550,75 kn
 
RADOVI NA UREĐIVANJU PROMETNICE I NOGOSTUPA U UČKINOJ ULICI OD LOŠINJSKE ULICE DO OŠ MONTESSORI, klasa: 406-05/22-003/3403
Tvrtka: M. SOLDO D.O.O., DEBANIĆEVA 39, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 263.706,00 kn
 
IZRADA PROMETNOG ELABORATA POSTAVLJANJA DINAMIČKE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, klasa: 406-05/22-003/2803
Tvrtka: GE EL-PROING D.O.O., RADOSLAVA CIMERMANA 34, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 103.500,00 kn
 
UREĐENJE PODOVA I UNUTARNJE STOLARIJE U OBJEKTU DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA, klasa: 406-05/22-003/3509
Tvrtka: SPEKTAR GRADNJA D.O.O., KRUGE 9/1, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 387.800,00 kn
 
OSTALE UREDSKE POTREPŠTINE, klasa: 406-05/22-003/3458
Tvrtka: MAKROMIKRO GRUPA D.O.O., BANI 73B, 10000 ZAGREB-BUZIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 54.613,87 kn
 
IZRADA ELABORATA O STANJU KONSTRUKCIJE ZGRADE RADNE TERAPIJE I SOCIJALNIH RADNIKA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU SVETI IVAN, klasa: 406-05/22-018/20
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 18.900,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE DJEČJEG PARKA IZMEĐU LIPANJSKE I TRAVANJSKE ULICE, klasa: 406-05/22-003/3595
Tvrtka: ETS FARAGO D.O.O., RAPSKA ULICA 48, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.000,00 kn
 
PRODULJENJE TRAKE ZA DESNO SKRETANJE PREMA NALJEŠKOVIĆEVOJ ULICI, klasa: 406-05/22-003/3603
Tvrtka: ŠUŠKOVIĆ-GRAĐENJE D.O.O., MARKUŠEVAČKA TRNAVA 38, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 359.725,00 kn
 
DEMONTAŽA I MONTAŽA NEPOVRATNIH VENTILA NA CRPNIM STANICAMA ODVODNJE RAKITJE, klasa: 406-05/22-003/3558
Tvrtka: IRT-HIDRO D.O.O., ABELA LUKŠIĆA 4, 47000 KARLOVAC
Cijena ponude (bez PDV-a): = 91.429,60 kn
 
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA DIJELA ULICE IVANA GRANĐE U SESVETAMA, klasa: 406-05/22-003/3390
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 52.900,00 kn

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji