clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 28.11. do 02.12.2011. godine

02.12.2011.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju autobusnih stajališta na Samoborskoj cesti u zoni gimnazije Lucijana Vranjanina
Tvrtka: GEOPROJEKT d.o.o., V Ravnice 4, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.145,50 kn


Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju autobusnog stajališta u Ulici Vrhovec ispred k.br. 233A
Tvrtka: MJERNIK LIMA d.o.o., Sprečka 33, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.500,00 kn


Stručni nadzor nad radovima na Brajkovićevom prilazu
Tvrtka: GIM d.o.o.,Hercegovačka 111, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.700,00 kn


Izrada projektne dokumentacije za dogradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Čulinečkoj ulici kbr. 3,5,7,7/1
Tvrtka: EKO-PLAN d.o.o., II Jazbinski gaj 1a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.000,00 kn


Stručni nadzor nad izgradnjom natkrivenog odmorišta sa pratećim sadržajima za osobe s invaliditetom na Jarunu
Tvrtka: JURCON PROJEKT d.o.o., Gotalovečka 4a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.200,00 kn


Izrada projektne dokumentacije za odvodnju u ulici Franje Malnara IX odvojak s crpnom stanicom´
Tvrtka: CVITANOVIĆ d.o.o., Creska 13, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 16.900,00 kn


OŠ REMETE – usluge obavljanja poslova koordinatora zaštite na radu – KOORDINATOR II
Tvrtka: ATEST-KONTROLA d.o.o., Kneza Mislava 11, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.000,00 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete okoliša OŠ Frane Krste Frankopana, Kulturnog centra Peščenica i Moslavački trg
Tvrtka: ELBIR d.o.o., Klekova 15/III, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.470,00 kn


Izrada projektne dokumentacije za dogradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Kobaridska
Tvrtka: CVITANOVIĆ d.o.o., Creska 13, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.900,00 kn


Kamenarski radovi – Sanacija kamena na dilatacijama PU Dubrava
Tvrtka: KULTURA PROSTORA d.o.o., M. Divkovića 1, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.771,00 kn


Izrada elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina na trasi izgradnje buduće Spojne ceste od raskrižja Jandrićeve ulice – Ksaverske ceste do Mirogojske ceste (I etapa, II etapa, III etapa)
Tvrtka: VERIDON d.o.o., Lisičina 20, 10 090 Zagreb-Susedgrad
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.895,00 kn


Projektiranje javne rasvjete u Parku Pavla Šveca
Tvrtka: ELBIR d.o.o., Klekova 15/III, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.470,00 kn


Strojevi i alati za majstore
Tvrtka: SMIT COMMERCE d.o.o., Gornjostupnička 9b, 10 255 Gornji Stupnik
Cijena ponude (bez PDV-a): = 34.268,34 kn


Izrada projekta uređenja Dobriline ulice
Tvrtka: GIM GRAĐENJE d.o.o., Viktora Kovačića 3/M, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 10.500,00 kn


OŠ PAVLEKA MIŠKINE – stručni nadzor
Tvrtka: STUDIO G2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 52d, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.690,00 kn


Osobna zaštitna sredstva prema specifikaciji iz troškovnika
Tvrtka: URIHO, Av. Marina Držića 1 , 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.865,50 kn


MESNIČKA 34 – stručni nadzor
Tvrtka: JURCON PROJEKT d.o.o., Gotalovečka 4a, 10 000 zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.800,00 kn
Usluga najma tehničke opreme, publikacije i organizacije priredbe povodom Svetog Nikole za djecu iz obitelji slabijeg materijalnog stanja
Tvrtka: DIDI SOUND d.o.o., Banatska 28, 10 000 zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.420,00 kn  


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji