clanak False

Odabrani ponuditelji za razdoblje 26.01.-23.02.2011.

25.02.2011.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Mjerenje emisija stakleničkih plinova-atmosferskog onečišćenja iz kotlovnica Gradske uprave Grada Zagreba
Tvrtka: ZRIN d.o.o., Podvršje 40, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =17.100,00 kn

Nabava barkod čitača i printera za ispis barkoda
Tvrtka: TEHNIČAR BIROCOMP d.o.o., Jurišićeva 25, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =7.150,00 kn

Usluga korištenja aplikacije „Arhinet“
Tvrtka: Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =19.800,00 kn

Distribucija letaka „Potres“
Tvrtka: Weber Escal d.o.o., Zastavnice 38a, Hrvatski Leskovac
Cijena ponude (bez PDV-a): =39.000,00 kn

Stručni nadzor nad građenjem javnog kanala odvodnje i vodopskrbnog cjevovoda u ulici „1“ i vodoopskrbnog cjevovoda unutar nogostupa „4“ u zoni UPU-a Heinzelova-Vukovarska
Tvrtka: Partner gradnja, Pustoselina 20, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =4.700,00 kn

Stručni nadzor nad provedbom uređenja i sanacije V. gimnazije
Tvrtka: B.I.-BIRO d.o.o., Primorska 26, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =10.000,00 kn

Izrada promidžbenih majca za potrebe energetskih dana
Tvrtka: Terramedia d.o.o., Kobiljačka 64, Sesvetski Kraljevec
Cijena ponude (bez PDV-a): =28.350,00 kn

Izrada dokumentacije primjene prioritetnih mjera 1 i 2 energetskih ušteda iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba-obrazovni materijal o energetskoj učinkovitosti i korištenju obnovljenih izvora energije za djecu
Tvrtka: Regionalna energetska agencija sjevernozapadne Hrvatske, Dužice 1, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): =25.000,00 kn

Periodični servis vatrodojavnog sustava: Honeywel XLS 1000, Honeywel XLS 40E, Notifiere CAE 200, Notifiere AM 1000, Bosch BZ 500 LNS, Shrack Integral C i Morley ZXE
Tvrtka: Pastor inženjering d.d., Novačka cesta 2, Rakitje
Cijena ponude (bez PDV-a): =44.436,00 kn

Odabrani ponuditelj bit će obaviješten dostavom narudžbenice u roku od 8 dana od dana zaprimanja ponuda.


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji