clanak False

Odabrani ponuditelji za razdoblje od 08.12.2010.-21.12.2010.

28.12.2010.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju
prometnice-Ulice Frana Krste Frankopana u naselju Borovje koja se sastoji od
I etape-od Gaveline ulice Milke Trnine i konačnice-od ulice Milke Trnine do
Sachsove ulice s komunalnom infrastrukturom.

Tvrtka: PROMPT d.o.o., Šercerova 74, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.500,00 kn

Sanacija grijanja i vodovoda u objektu Odranska 82, MO Odra
Tvrtka: ENERGETIKA SERVIS d.o.o., Škorpikova 14a, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 11.670,00 kn

Stručni nadzor nad izgradnjom javne rasvjete Remetinečke ceste na k.č. 1044/1 k.o. Blato
Tvrtka: ZIDAR I SINOVI d.o.o., Novoselska 12, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.001,00 kn

Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju-izgradnju spojnih prometnica na području nekadašnje Tvornice cementa Podsused
Tvrtka: MGV d.o.o., Slimska 11, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 6.000,00 kn

Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju-izgradnju Tušilovićke ulice i ulice V. Pribojevića u naselju Špansko sjever
Tvrtka: MJERNIK-LIMA d.o.o., Sprečka 33, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.800,00 kn

Izrada plinske instalacije i centralnog grijanja za prostor MO Kustošija centar, Ilica 259
Tvrtka: PILI-MONTAŽA d.o.o., Krajiška 38/1, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 21.470,00 kn

Zamjena automatske regulacije za grijanje u kotlovnici, PU Sesvete
Tvrtka: ENERGETIKA-SERVIS d.o.o., V. Škorpika 14/A, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.801,00 knIzrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za izgradnju Sarajevske ceste s tramvajskom prugom od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora
Tvrtka: MJERNIK-LIMA d.o.o., Sprečka 33, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 29.800,00 kn

Zamjena neispravnog klimatizera u sobi s informatičkom opremom-Črnomerec
Tvrtka: ENERGETIKA-SERVIS d.o.o., V. Škorpika 14/A, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.099,00 kn

Izrada web stranice Ureda
Tvrtka: GLOBALDIZAJN d.o.o., Av. Većeslava Holjevca 39, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 18.600,00 kn

OŠ Pavleka Miškine-procjena stabilnosti i nosivosti konstrukcije
Tvrtka: ANICET d.o.o., Zelenjak 76, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 24.800,00 kn

Izrada tehničke dokumentacije javne rasvjete u ulici Nikole Pavića 26
Tvrtka: DUBOŠ GRADNJA d.o.o., Čavoglavska 3, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.899,99 kn

Izrada projektne dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole za dogradnju javnog kanala u ulici Bunjaki 9a
Tvrtka: PROJEKTING-VIK d.o.o., Degenova 2, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 12.800,00 kn

Izrada projektne dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole za dogradnju javnog kanala u ulici Zvečaj
Tvrtka: EKO-PLAN d.o.o., Jazbinska gaj 1a, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.000,00 kn

Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju Vranićeve s komunalnom infrastrukturom
Tvrtka: PROMPT d.o.o., Šercerova 74, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.000,00 kn

Izrada posebne geodetske podloge za Vatikansku ulicu od Avenije Većeslava Holjevca do Ulice Radoslava Cimermana
Tvrtka: MJERNIK-LIMA d.o.o., Sprečka 33, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.300,00 kn

Održavanje uređaja za klimatizaciju u Palači Dverce
Tvrtka: ITS Consulting d.o.o., CMP Savica Šanci 133, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 49.240,20 kn


Izrada glavnog projekta javne rasvjete parka između zgrade u Jablanskoj ulici 70-72 i Autosalona Fiat
Tvrtka: TIM PROJEKT d.o.o., Radnički dol 5, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 30.000,00 kn

Tematske publikacije o okolišu i održivom razvoju u cilju podizanja svijesti javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvoju građana Grada Zagreba-vizualni identitet
Tvrtka: CAVARPAYER d.o.o., Berislavićeva 14, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 29.000,00 kn

Izrada promidžbenih materijala u cilju osvješćivanja ciljnih skupina u vezi zaštite okoliša i održivog razvoja-idejno i izvedbeno rješenje vizualnog standarda namijenjenog apliciranja na majice i druge promidžbene proizvode
Tvrtka: CAVARPAYER d.o.o., Berislavićeva 14, Belica
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.000,00 kn

Nabava osnovnih zaštitnih sredstava-zaštitna odjeća
Tvrtka: BETEX PROIZVODNJE d.o.o., Braće Radića 48, Belica
Cijena ponude (bez PDV-a): = 56.728,50 kn

Usluga održavanja sustava nadzora
Tvrtka: Insig2 d.o.o., Buzinska cesta 58, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 19.900,08 kn

Sanacija objekta Keleminci 17
Tvrtka: ELMAXX d.o.o., Šuškovići 1, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 32.270,00 kn

Nabava metalnih vješalica za potrebe gradskih ureda
Tvrtka: RAZVITAK CENTAR d.o.o., Hebrangova 20, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.000,00 kn


Odabrani ponuditelj bit će obaviješten dostavom narudžbenice u roku od 8 dana od dana zaprimanja ponuda.


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji