clanak False

Odabrani ponuditelji za razdoblje od 17.11. do 28.11.2011 godine

28.11.2011.

Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:

Dobava novih i zamjena postojećih otirača - Đorđićeva
Tvrtka: HERC, Rudeška cesta 132, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.890,00 kn


Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju rampi za osobe sa invaliditetom na pothodniku A. Dubrovnik – SR Njemačke
Tvrtka: MAŠINOPROJEKT d.o.o., Braće Domany 8, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 59.500,00 kn


Izrada projekta uređenja Šljivarske ulice
Tvrtka: GIM GRAĐENJE d.o.o., Viktora Kovačića 3/M, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.400,00 kn


Izrada projekta uređenja parkirališta u Ulici Dobriše Cesarića u Sesvetama
Tvrtka: GIM GRAĐENJE d.o.o., Viktora Kovačića 3/M, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 10.500,00 kn


DNEVNI CENTAR ZA UMIROVLJENIKE – stručni nadzor
Tvrtka: STUDIO G2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 52d, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 5.949,00 kn


Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Gračansko dolje odv. kod kbr. 45-49a L=70 m´
Tvrtka: EKO-PLAN d.o.o., II Jazbinski gaj 1a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 16.000,00 kn


Dobava i montaža protuklizne trake za stubišta – Đorđićeva 26
Tvrtka: HERC, Rudeška cesta 132, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 819,20 kn


Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju autobusne zaokretnice u Dumovcu
Tvrtka: CVITANOVIĆ d.o.o., Creska 13, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.800,00 kn


MESNIČKA 22 – stručni nadzor
Tvrtka: JURCON PROJEKT d.o.o., Gotalovečka 4a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.900,00 kn


OŠ HORVATI u naselju Knežija – ishođenje posebne geodetske podloge
Tvrtka: MJERNIK LIMA d.o.o., Sprečka 33, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.900,00 kn


Mjere zaštite i sanacije u zonama izvorišta
Tvrtka: HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ, Demetrova 1, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 69.500,00 kn


Stručni nadzor nad izradom i ugradnjom cvjetne instalacije i informativnih panoa za obnovu Trga Petra Preradovića
Tvrtka: STUDIO G2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 52d, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.993,00 kn


Izrada projektne dokumentacije za dogradnju kanalske mreže u ulici Oporovečki dol
Tvrtka: CVITANOVIĆ d.o.o., Creska 13, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.900,00 kn


NK ZAGREB – KRANJČEVIĆEVA – izrada projekta rasvjete stadiona
Tvrtka: DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o., M. Čavića 4, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 64.500,00 kn


Trake za civilnu zaštitu
Tvrtka: VATROPROMET d.o.o., Ježdovečka 87, 10 250 Lučko
Cijena ponude (bez PDV-a): = 48.755,00 kn


Usluge tehničkog projektiranja – za uređenje površine u ulici Vrbik ispred br. 11
Tvrtka: HRŠAK&HRŠAK d.o.o., Radićeva 32, Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 69.900,00 kn


Usluge tehničkog projektiranja – za izradu i postavljanje spomen ploče Vladimiru Vidriću
Tvrtka: EKO-PLAN d.o.o., II Jazbinski gaj 1a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.000,00 kn


RADIĆEVA 29 – stručni nadzor
Tvrtka: STUDIO G2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 52d, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.290,00 kn
Nabava i ugradnja plinskog bojlera u MS Kučilovina
Tvrtka: ENERGETIKA-SERVIS d.o.o., Velimira Škorpika 14/a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 6.550,00 kn


Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju autobusnog stajališta u naselju Vrnovec
Tvrtka: PGT ŠKUNCA d.o.o., Jurja Šižgorića 19, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 30.400,00 kn


DV RAZLIČAK – uređenje plinodojave
Tvrtka: ALARM AUTOMATIKA d.o.o., Dražice 123c, 51 000 Rijeka
Cijena ponude (bez PDV-a): = 68.220,00 kn


Projektiranje javne rasvjete igrališta OŠ Retkovec, Aleja javora bb
Tvrtka: TIM PROJEKT, Radnički dol 5, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 10.000,00 kn


Periodično ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija i trošila u MS sukladno Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima
Tvrtka: INSPEKT d.o.o., Augusta Šenoe 32, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 29.500,00 kn


Ostale usluge (vještačenja i sl.) – Geotehnički elaborat mosta Dumovec
Tvrtka: GEOKOL d.o.o., Josipa Kozarca 41, 42 000 Varaždin
Cijena ponude (bez PDV-a): = 22.320,00 kn


ŠRC ŠPANSKO – nadzor nad izradom vodovodnog priključka
Tvrtka: JURCON PROJEKT d.o.o., Gotalovečka 4a, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.200,00 kn


Stručni nadzor nad građenjem javne rasvjete u Ulici Podolje 1-34
Tvrtka: ELBIR d.o.o., Klekova 15/III, 10 000 zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.790,00 kn


Stručni nadzor nad krajobraznim uređenjem pristupne prometnice oznake „1“ i pješačke staze „4“ u zoni UPU-a Heinzelova - Vukovarska
Tvrtka: HORTIPLAN d.o.o., Trnjanske ledine 23, 10 000 Zagreb
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.490,00 kn 
 


Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji