clanak False

Odjel za provedbu projekata

19.04.2017.

Voditeljica odjela za provedbu projekata: Ines Franov Beoković

Tel: 658-5050, faks: 658-5059
E-mail: ines.franovbeokovic@zagreb.hr

 

- obavlja poslove prikupljanja informacija o potrebama i projektnim idejama na razini Grada Zagreba, planiranja i pripreme projektnih prijedloga za prijavu na programe i fondove Europske unije, administrativne, stručne i druge poslove provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja, pružanja stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata, prikupljanja informacija i dokumentacije o svim projektima Grada Zagreba povezanim s korištenjem sredstava, praćenja i analize dinamike provedbe projekata, vrednovanja projekata, poslove praćenja zakona i drugih propisa Republike Hrvatske i Europske unije vezane uz korištenje sredstava Europske unije te suradnje s gradskim upravnim tijelima te izrade izvješća u svim fazama pripreme i provedbe projekata.

 

ODSJEK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA

 Voditelj odsjeka za pripremu i provedbu projekata: kontakt osoba:

Tel: 658-5041, faks: 658-5059

- obavljaju se poslovi prikupljanja informacija o potrebama i projektnim idejama na razini Grada Zagreba, praćenja mogućnosti sufinanciranja projekata Grada Zagreba te izrade prijedloga lista i planova projektnih prijedloga za kandidiranje na programe i fondove Europske unije te druge međunarodne izvore financiranja, planiranja dinamike pripreme i provedbe projekata Grada Zagreba, administrativne, stručne i druge poslove u svim fazama pripreme i provedbe projekata te pružanja stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u poštivanju propisanih procedura Europske unije, Republike Hrvatske i internih procedura Grada Zagreba, poslove praćenja zakona i drugih propisa Republike Hrvatske i Europske unije vezane uz korištenje sredstava Europske unije za sufinanciranje projekata te suradnje s gradskim upravnim tijelima, europskim institucijama i drugim državnim tijelima te izrade izvješća o pripremi i provedbi projekata.

 

ODSJEK ZA PRAĆENJE I VREDNOVANJE PROVEDBE PROJEKATA

Voditeljica odsjeka za praćenje i vrednovanje provedbe projekata - Marijana Cigić

 Tel: 658-5041, faks:658-5059
E-mail: marijana.cigic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i dokumentacije o projektima Grada Zagreba povezanim s korištenjem sredstava, praćenja dinamike provedbe projekata, vrednovanja projekata, analize učinkovitosti projekata u provedbi i provedenih projekata, analize financijskih pokazatelja i namjenskoga trošenja sredstava namijenjenih provedbi projekata, analize uspješnosti planiranih i provedenih aktivnosti, praćenja i analize administrativnih i drugih zapreka i problema u provedbi projekata te predlaganje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje nadležnim službama, poslove praćenja zakona i drugih propisa Republike Hrvatske i Europske unije vezane uz korištenje sredstava Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja te suradnje s gradskim upravnim tijelima, europskim institucijama i drugim državnim tijelima te izrade izvješća o praćenju provedbe i vrednovanja projekata.