clanak False

Odjel za zdravstvenu ekologiju

28.01.2021.

IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Šubićeva 38


ODJEL ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU - V. kat

Voditelj Odjela za zdravstvenu ekologiju: dr.sc. Dragan Grubiša

tel.: 658-5325, faks: 658-5296

E- mail: dragan.grubisa@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi osiguravanja provedbe mjera zdravstvene ekologije i to: izrade prijedloga programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, posebno programa preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba, ispitivanja hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanja vode za piće, ispitivanja štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi, ispitivanje buke i ispitivanja onečišćenja tla, te voda namijenjenih kupanju i rekreaciji od interesa za Grad Zagreb, sukladno programu mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša koji donosi ministar nadležan za zdravstvo te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.