clanak False

Odluka o visini turističke pristojbe za 2020. godinu

06.09.2019.
Gradska skupština Grada Zagreba, na 26. sjednici 4. rujna 2019. godine donijela je Odluku o visini turističke pristojbe za 2020. godinu kojom se određuje visina turističke pristojbe po osobi i noćenju, visina godišnjeg paušalnog iznosa koji plaćaju osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i visina godišnjeg paušalnog iznosa koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji za 2020. godinu.Navedena

Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine.