clanak False

Održana 11. sjednica Vijeća za prevenciju

19.03.2019.
Danas, 19. ožujka, u zgradi Gradske uprave Grada Zagreba održana je 11. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Zagreba. Sjednicu je sazvao i vodio gradonačelnik i predsjednik Vijeća Milan Bandić.

Vijeće je, među ostalim, razmotrilo i prihvatilo Izvješće Radne skupine za sigurnost cestovnog prometa za 2018.
U Izvješću je navedeno sve što je napravljeno na utvrđivanju i saniranju crnih točaka na prometnoj mreži grada Zagreba te naznačeno gdje je izvedena ili započeta, odnosno gdje se planira izgradnja ili rekonstrukcija prometnih objekata. Nadalje, naglašeno je da je nastavljena implementacija video-nadzora te je predloženo proširenje sustava video-nadzora kao i nastavak integracije biciklističke infrastrukture u postojeću gradsku prometnu mrežu.

Vijeće je podržalo prijedlog Policijske uprave zagrebačke da se nabavi kombi-vozilo koje bi se koristilo kao Mobilni centar za prevenciju. Kombi-vozilo će biti posebno opremljeno i namijenjeno predstavljanju rada policije s preventivnog aspekta i pružanju korisnih općih informacija radi poboljšanja stanja sigurnosti.

S ciljem prevencije provalnih krađa u domove koje se najčešće događaju u ljetnim mjesecima, Vijeće je donijelo zaključak da se i ove godine tiska i distribuira građanima grada Zagreba letak Sigurni dom.

Vijeće je upoznato s rezultatima projekta Sigurnost djece pješaka u zonama osnovnih škola, što ga je, u sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa 2011. – 2020., a cilj kojega je smanjenje broja prometnih nesreća s poginulim osobama za 50% u odnosu na 2010., provodio Fakultet prometnih znanosti u suradnji s Hrvatskim psihološkim društvom, Udrugom sigurnost u prometu, osnovnim školama u gradu Zagrebu i Ministarstvom unutarnjih poslova, na pet osnovnih škola odabranih po kriteriju broja prometnih nesreća u zoni škole te prostornog razmještaja u gradu Zagrebu. Projektni tim je, na temelju provedenih aktivnosti, iznio prijedloge za poboljšanje sigurnosti prometa u zonama tih škola, većina kojih se može primijeniti i na druge osnovne škole.

Savjet mladih Grada Zagreba je upoznao članove Vijeća s Izvješćem o prevenciji vršnjačkog nasilja što ga je Savjet pripremio i razmotrio na svojoj sjednici. Savjet je predložio, a Vijeće prihvatilo, prijedlog da se osnuje Povjerenstvo za izradu Akcijskog plana borbe protiv vršnjačkog nasilja od 2020. do 2023.  U Povjerenstvu će biti predstavnici svih relevantnih gradskih ureda, Savjeta mladih Grada Zagreba, udruga te drugih stručnjaka čija je primarna djelatnost prevencija nasilja među mladima. Koordinator svih aktivnosti u vezi s osnivanjem Povjerenstva i izrade Akcijskog plana bit će Gradski ured za zdravstvo.

Prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović, predsjednica Odbora za sigurnost i prevenciju rizika Gradske skupštine Grada Zagreba je izvijestila članove Vijeća o prijavi Grada Zagreba na četvrti javni poziv Europske komisije za financiranje sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Radi se o inovativnom projektnom prijedlogu pod nazivom Zagreb u srcu – inicijativa za aktivno uključivanje građana u spektar sigurnosnih i drugih javnih usluga kroz inteligentne modularne digitalne platforme. Cilj projektnog prijedloga je orijentirati se na temu urbane sigurnosti kroz cjeloviti integralni sustav. Sudionici projekta su, uz Grad Zagreb kao nositelja projekta: MUP RH, Fakultet za arhitekturu i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Omega Software, STORM računala, Zagrebački inovacijski centar, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i drugih stručnjaka za mladež te Hrvatska udruga menadžera sigurnosti. Traženi iznos je 4.797.666,00 eura. Glavni cilj predloženoga projekta je osigurati građanima pametnu, samoučeću platformu unutar koje će oni aktivno sudjelovati kao sukreatori u fazi davanja podataka, savjetovanja, a u konačnici i u donošenju odluka što će kao rezultat imati njihov direktan utjecaj na svakodnevne životne situacije.

Načelnik Policijske uprave zagrebačke Marko Rašić pozvao je gradonačelnika i članove Vijeća da se 10. svibnja ove godine pridruže u organizaciji i provođenju manifestacije Dani otvorenih vrata Policijske akademije cilj koje je promoviranje zanimanja policajac.

Lidija Stolica, članica Vijeća je izvijestila članove Vijeća o održavanju  međunarodne Konferencije HRVATSKE INDUSTRIJE SIGURNOSTI „HRVATSKA 2020 – 1#EU“  što će se održati 4. travnja 2019., u Zagrebu, u organizaciji Hrvatskog ceha zaštitara te pozvala gradonačelnika i članove Vijeća da dođu na Konferenciju.

Darinka Jug iz Gradskog ureda za gospodarstvo je izvijestila da se na pismo i Javni poziv gradonačelnika, koje je upućeno javnim subjektima kako bi iskazali potrebu za postavljanjem parkirališta (stalaka) za bicikle, do sada javilo 266 subjekta na 500 lokacija. Do sada su postavljena 784 stalka na 148 lokacija što omogućava parkiranje za 1568 bicikala.
 

Gradske vijesti - 2019.