clanak False

Odvoz glomaznog otpada

18.08.2021.
Podružnica Čistoća odvozi glomazni otpad nepropisno odložen na javnim površinama te prazni reciklažna dvorišta. Također, odvozi i otpad građana koji su ranije, prije obustave odvoza glomaznog otpada, predali zahtjeve za odvoz. Nakon toga će, u što kraćem vremenskom roku, započeti s odvozom glomaznog otpada sukladno zahtjevima građana koji su zaprimljeni u kolovozu, o čemu ćemo javnost na vrijeme obavijestiti.

Skrećemo pozornost da Zakon o održivom gospodarenju otpadom zabranjuje odlaganje otpada na javne površine. Svako nepropisno odlaganje otpada građani trebaju prijaviti Komunalnom redarstvu Grada Zagreba.

Podružnica Čistoća pruža uslugu odvoza krupnog (glomaznog) otpada na Zahtjev građana te naručivanje kamiona Čistoće ispred kućnog praga. Za ovu vrstu otpada građani mogu, bez naknade, naručiti: dva puta godišnje odvoz do 2 m3 ili jednom godišnje odvoz do 4 m3.
Obrazac Zahtjevi za odvozom glomaznog otpada građani su dobili uz račun u veljači a zaprimaju se na adresu Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, na mail adresu: cistoca.glomazno@zgh.hr ili ispunjavanjem e-Zahtjeva na internet adresi https://cutt.ly/pQNAdQZ do 15. studenoga 2021. godine.
Obvezujemo se dostaviti odgovor na zahtjev, s terminom odvoza, u što kraćem roku, a ne duljem od 20 dana.

Podsjećamo kako krupni (glomazni) otpad građani mogu u vlastitom prijevozu predati, bez naknade, u reciklažna dvorištu.
https://cutt.ly/BQNAt7s

Gradske vijesti - 2021.