clanak False

Organizacija odgojno-obrazovnog rada škola oštećenih u potresu te škola u procesu rekonstrukcije i nadogradnje

30.06.2021.
Obnova svih osnovnih i srednjih škola,  oštećenih u potresu 22. ožujka 2020., je u tijeku, a postupci sanacije njihovih objekata provode se u punom intenzitetu. Budući da niti jedan obrazovni objekt neće nažalost biti saniran do početka školske godine 2021./2022., za učenike tih  osnovnih i srednjih škola, odgojno-obrazovni rad nastavit će se organizirati u školskim ustanovama u kojima su nastavu pohađali i prošle školske godine. Za sve učenike, koji nastavu pohađaju na udaljenim lokacijama, Grad Zagreb organizirat će, kao i prošle nastavne godine, školski prijevoz.

Vjerujemo da će obnova svih objekata biti dovršena u skladu s rokovima te da će učenici svih škola oštećenih u potresu, kao i Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog i Osnovne škole Jure Kaštelana, u skoroj budućnosti nastavu pohađati u sigurnim, obnovljenim i moderno uređenim školskim prostorima. 
 
Lokacije i modeli organizacije odgojno-obrazovnog rada za školsku godinu 2021./2022. navedeni su u tablicama:

Organizacija odgojno obrazovnih rada osnovnih škola- šk. god. 2021./2022.

Organizacija odgojno-obrazovnog rada srednjih škola - šk. god. 2021./2022.