lista bez dat + 174894

- počasno pokroviteljstvo nad koncertom "Pismo moja, hrli tamo - Zagrebu na dar"