clanak False

Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete

10.04.2019.
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Grada Zagreba za 2019.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2019.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna Grada Zagreba za 2019.

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora vrhunskom sportu iz Proračuna Grada Zagreba za 2019.


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama iz Proračuna Grada Zagreba za 2019.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja iz  Proračuna Grada Zagreba za 2019.

Javni natječaj za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji za razdoblje od 2019. do 2021. iz proračuna Grada Zagreba

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2019.


Javni natječaj za financiranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača za 2019.


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2019.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2019. 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz Proračuna Grada Zagreba za 2019.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2019.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Grada Zagreba za 2019.