clanak False

Poplave _ Prijedlog popisa fizičkih osoba koje ostvaruju pravo na isplatu novčane pomoći

06.04.2021.
Grad Zagreb je dana 18. veljače 2021. godine objavio Javni poziv za dostavu dokaza radi dodjele novčane pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica izvanrednog događaja (poplave) u Gradu Zagrebu 24. srpnja 2020., a rok za dostavu dokaza istekao je 19. ožujka 2021. godine.
 
Sukladno članku 5. stavku 1. Odluke o novčanoj pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica izvanrednog događaja (poplave) u Gradu Zagrebu 24. srpnja 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/21), u nastavku se objavljuje Prijedlog popisa fizičkih osoba po gradskim četvrtima Grada Zagreba koje ostvaruju pravo na isplatu novčane pomoći.
 
Temeljem članka 5. stavka 2. Odluke na Prijedlog popisa može se podnijeti prigovor gradonačelniku u roku od 8 dana od dana objave Prijedloga popisa, a o prigovoru odlučuje gradonačelnik zaključkom.
 
Prigovor na Prijedlog popisa podnosi se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu:
 
- preporučenom poštom na adresu Ulica grada Vukovara 56/a, ili
-  elektroničkim putem na e- mail adresu: poplava@zagreb.hr
- osobno u pisarnici Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, Ulica grada Vukovara
  56/a, I kat Soba 105, radnim danom od 10,00 do 11,00 sati.
 
 
Prijedlog popisa fizičkih osoba po gradskim četvrtima Grada Zagreba:
 

Gradske vijesti - 2021.