clanak False

Poslovni prostori u vlasništvu Grada Zagreba

30.04.2019.
Vezano za Zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Zagreba, Gradski ured za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada očitovao se o prostoru na adresi Paromlinska cesta 2a za koji prostor je otkazan Ugovor o zakupu između Grada Zagreba, kao zakupodavca i društva Mr. Joseph za gospodu j.d.o.o., kao zakupnika.

Zaključkom gradonačelnika od 17.04.2019. otkazan je Ugovor o zakupu za poslovni prostor na adresi Paromlinska cesta 2a, površine 30,50 m2, od 03.10.2017., zaključen s društvom Mr. Joseph za gospodu j.d.o.o., budući da prostor nije priveden namjeni, a za isti je u trenutku pripreme citiranog Zaključka postojao dug s osnova zakupa.
Citirani Zaključak otpremljen je zakupniku dana 25.04.2019.

Naknadnom provjerom knjigovodstvene evidencije Gradskog stambeno komunalnog gospodarstvo d.o.o. utvrđeno je da je u međuvremenu podmireno dugovanje zbog kojeg je otkazan citirani Ugovor.
Također, navodimo da je odredbom članaka 30.a Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12, 3/18, 6/19) propisano da Grad Zagreb može odustati od otkaza ugovora o zakupu u roku od 6 mjeseci od otkaza ako zakupnik otkloni razloge zbog kojih mu je otkazan ugovor o zakupu.   

Zaključno navodimo da Grad Zagreb redovno vrši kontrole korištenja prostora i podmirenja obveza sukladno ugovorima o zakupu te ukoliko zakupnik ne ispunjava ugovorne obveze poduzimaju se radnje sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj 125/11, 64/15, 112/18) i Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 10/12, 3/18, 6/19).
 

Gradske vijesti - 2019.