clanak False

Predstavljen je projekt „Potresni rizik Grada Zagreba“

12.05.2020.
Na današnjoj konferenciji za medije predstavljen je projekt „Potresni rizik Grada Zagreba“ kojeg je izradio Ured za upravljanje u hitnim situacijama.  Ovo je jedini projekt u Republici Hrvatskoj koji obrađuje potresni rizik i financira se iz EU fondova. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“, čiji je dio i predstavljeni projekt, potpisan je 8. svibnja 2020. Riječ je o projektu koji će se provoditi u okviru Operativnog Programa „Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020.“ Nositelj projekta je Državna geodetska uprava, dok uz Grad Zagreb kao partner na Projektu sudjeluje i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a Hrvatske vode su sufinancijer projekta.
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi 135.045.851 kn od čega OPKK Program sufinancira iznos od 85%. Udio Grada Zagreba u projektu iznosi 30.901.215 kn, od čega EU sufinancira iznos od 26.266.033 kn. Ovaj Projekt u trajanju od tri godine, će kroz partnerski rad institucija, što je moguće točnije, utvrditi potresni rizik radi sagledavanja potencijalne opasnosti (ugroze) za građevine i ljudske živote. Rizik za građevine iskazati će se u skupinama po namjeni i važnosti, npr. za stambene, poslovne i javne građevine, za kulturnu baštinu i infrastrukturu, a za ljude s obzirom na rizik gubitka života, ranjavanja i stambenog zbrinjavanja. Isto tako, osigurati će podatke za pripremu učinkovitoga odgovora hitnim službama i civilnoj zaštiti neposredno nakon potresa vezanog za stanovništvo, građevine, infrastrukturu i drugu imovinu, te omogućiti pripremu mjera za brzi oporavak potresom pogođene zajednice i donošenje primjerenih gospodarskih, društvenih i političkih odluka.
 
Ured za upravljanje u hitnim situacijama će u razdoblju od 36 mjeseci odraditi projektom određene aktivnosti:
  • Definirati potresni hazard za Grad Zagreb
  • Izraditi metodologiju za procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb a koja je  primjenjiva na sve velike gradove u Hrvatskoj
  • Izraditi  bazu podataka o građevinama i stanovništvu
  • Izraditi procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb
  • Organizirati savjetovanja i stručne konferencije.
 
Posebni ciljevi projekta su:
  • digitalizirati i objediniti sve podatke
  • osigurati podatke hitnim službama i civilnoj zaštiti za pripremu učinkovitoga odgovora neposredno nakon potresa ali i u svakodnevnim zadaćama
  • osigurati podatke o oštećenim zgradama i infrastrukturi
  • dokumentirati bazu ekonomski prihvatljive obnove postojećih građevina i gradnje novih sigurnih građevina.

Aktualnosti