clanak False

E-UPIS ZGRADA I OBITELJSKIH KUĆA U BAZU PODATAKA O GRAĐEVINAMA GRADA ZAGREBA

Stvaranje baze podataka o zgradama centralni je dio projekta koji omogućava analize te posljedično donošenje odluka, strateška promišljanja i organizacijske procese. 

22.10.2021.


Danas u Zagrebu kreće e-upis zgrada i obiteljskih kuća u bazu podataka o građevinama Grada Zagreba u sklopu EU projekta Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa - Potresni rizik Grada Zagreba.
 
Cilj projekta Potresni rizik Grada Zagreba je znanstveno utvrditi rizik od potresa u Zagrebu za zgrade i ljude te ga kvantificirati. Stvaranje baze podataka o zgradama u Zagrebu centralni je dio projekta koji omogućava analize te posljedično donošenje odluka, strateška promišljanja i organizacijske procese.
Punjenje baze podataka o građevinama grada Zagreba vrši se popisom zgrada s naglaskom na  podacima o konstrukciji zgrade u cjelini.
Postupak popisa zgrada provodi se na način:  
  • od 11. 10. 2021. inženjeri će popisivati građevine pregledima arhivske građe, preklapanjem postojećih baza podataka te pregledima na terenu pri čemu se neće pregledavati svaka stambena jedinica već zgrada u cjelini (prvenstveno konstrukcijska svojstva).
 
Osnovni podaci koje će građani upisivati o svojoj zgradi ili obiteljskoj kući su: godina izgradnje, godina rekonstrukcije, katnost, pravilnost tlocrta građevine, podaci o konstrukciji zgrade, materijalu od kojeg je izgrađena, podaci o krovištu, temeljima, podaci o liftu i stubištu i slično.
 
 
Svi podaci koji će se naknadno obrađivati i objavljivati neće biti prikazani za pojedinu zgradu ili obiteljsku kuću već za mjesni odbor, gradsku četvrt i slično. Ključno je da se podaci nikako neće moći koristiti na štetu građana. 
Prikupljeni podaci će biti podloga za:
  • Procjene rizika od potresa (osnovni cilj projekta, ali i obveza RH prema EU pri čemu se procjene rade svake 4 godine – kvaliteta podataka je ključna)  
  • Podrška obnovi/održavanju zgrada/investicijama (primjerice, prikupljeni podaci će biti izvrsna podloga procesima obnove i nadopuna podataka dobivenih brzim pregledima odnosno popularnih ''naljepnica'')
  • Podloga sustavu pregleda zgrada nakon potresa (podaci će omogućiti kvalitetnu podlogu za preglede u slučaju budućih razornih potresa čime će se omogućiti značajno kvalitetnije procjene, ali i edukacija stručnjaka)
  • Seizmički certifikat (ključni iskorak u budućnosti, ali i obveza prema Zakonu o obnovi, a prikupljeni podaci mogu poslužiti kao podloga pri čemu su ključni kvalitetni podaci - koristili bi se samo uz privolu građana)
 
SVAKI GRAĐANIN GRADA ZAGREBA SVOJU ZGRADU ILI OBITELJSKU KUĆU MOŽE UPISATI PREKO LINKA NA STRANICAMA https://potresnirizik.zagreb.hr/ ili na linku https://survey123.arcgis.com/share/87cbf8109fb748889391972e6f12f8ed
 
 
E-UPIS ZGRADE ILI OBITELJSKE KUĆE JE DOBROVOLJAN, A SLUŽI KAO POMOĆ PRI PRIKUPLJANJU PODATAKA ZA EU PROJEKT POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREB.
 
SVIM ZAGREPČANIMA KOJI UNESU PODATKE O SVOJOJ ZGRADI ILI OBITELJSKOJ KUĆI  UNAPRIJED ZAHVALJUJEMO NA POMOĆI! 

Aktualnosti