clanak False

Privremeni smještaj

25.09.2023.

Pravo na pružanje usluge privremenog smještaja u prihvatilištu ili prenoćištu utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/2208/23 i 30/23).
 
Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odsjek za socijalnu zaštitu i planiranje, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 ili na tel: 6101-295.