clanak False

REZULTATI-Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje za 2018.

24.07.2018.
Obavještavamo vas kako je Gradonačelnik Grada Zagreba 5. srpnja 2018. godine prihvatio prijedlog Savjeta za potpore inovatorima i donio Zaključak o utvrđivanju Liste inovatora za dodjelu potpora od rednog broja 1. do 29. (SGGZ 17/18)

Utvrđena Lista inovatora za dodjelu potpora dostavljena je Zagrebačkom inovacijskom centru d.o.o., te će se potpore realizirati na temelju ugovora o korištenju potpore što će ga sklopiti Zagrebački inovacijski centar d.o.o. i korisnik. 
 
Popis korisnika potpore