clanak False

SANACIJA DIMNJAKA KOTLOVNICE NAKON POTRESA U III.GIMNAZIJI

19.12.2022.
Dana 19.12.2022. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave obnove za predmet: SANACIJA DIMNJAKA KOTLOVNICE NAKON POTRESA U III.GIMNAZIJI
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7040178

Javna nabava - postupci obnove