clanak False

SANACIJA MRTVAČNICE NA GROBLJU MIROGOJ

27.09.2023.
Dana 27.9.2023. u EOJN RH objavljen je postupak jednostavne nabave - postupci obnove za predmet nabave:
SANACIJA MRTVAČNICE NA GROBLJU MIROGOJ:
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8098597

Javna nabava - postupci obnove