clanak False

Sektor za međugradsku i međunarodnu suradnju

01.10.2020.
Pomoćnica pročelnika za međugradsku i međunarodnu suradnju - Renata Arar, univ.spec.
Tel: 6100-059, 6166-072, faks: 6101-596
E-mail: renata.arar@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi organizacije i predlaganja međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i odgovarajućim jedinicama i njihovim udruženjima u inozemstvu te u vezi s tim koordinacije predstavljanja Grada, koordinacije suradnje i sudjelovanja u radu Grada, odnosno gradskih upravnih tijela s udruženjem gradova i županija u zemlji i udruženjima odgovarajućih jedinica u inozemstvu, suradnje s gradovima prijateljima u zemlji i inozemstvu, poslovi suradnje te u vezi s tim koordinacije predstavljanja Grada u međunarodnim institucijama i organizacijama te suradnje s organizacijama i udruženjima osnovanim s ciljem promicanja pojedinih gospodarskih ili društvenih djelatnosti, suradnje sa stranim diplomatskim misijama u zemlji i s hrvatskim diplomatskim misijama u inozemstvu, uspostavljanja i održavanja suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, hrvatskim iseljenicima i s njihovim udrugama, prikupljanja i obrade podataka za izradu izvješća i analizu iz područja međugradske i međunarodne suradnje, analize stanja odnosa na području međugradske i međunarodne suradnje te poticanje, razvijanje i unapređivanje međugradske i međunarodne suradnje gradskih upravnih tijela, poslovi organizacije susreta gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika s predstavnicima međugradskih i međunarodnih institucija, i s tim u vezi službenih putovanja, u suradnji sa službom za protokol,  predstavljanja Grada u zemlji i inozemstvu za sva gradska upravna tijela, poslovi u vezi s provedbom razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, poslovi u vezi s izradom akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi postojeće međugradske i međunarodne suradnje te o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu.
                                    
SLUŽBA ZA MEĐUGRADSKU SURADNJU
Voditelj Službe za međugradsku suradnju: kontakt osoba:
Tel: 6100-059, 6166-072, faks: 6101-596
 
obavljaju se poslovi organizacije suradnje Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i odgovarajućim jedinicama i njihovim udruženjima u inozemstvu te sudjelovanje u radu udruženja gradova i županija u zemlji i inozemstvu, poslovi suradnje s gradovima prijateljima i drugim gradovima u zemlji i udruženjima odgovarajućih jedinica u inozemstvu, uspostavljanja i održavanja suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i hrvatskim iseljenicima i s njihovim udrugama, prikupljanja i obrade podataka za izradu izvješća i analizu iz područja međugradske suradnje te poticanje, razvijanje i unapređivanje međugradske suradnje gradskih upravnih tijela, poslovi organizacije susreta gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika s predstavnicima gradova prijatelja i drugih gradova te s predstavnicima udruga gradova u zemlji i inozemstvu, i s tim u vezi službenih putovanja, u suradnji sa službom za protokol, poslovi u vezi s izradom akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi postojeće međugradske suradnje te sudjelovanja u pripremi i izradi programa međugradske i međunarodne suradnje.      

      
SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
Voditeljica Službe za međunarodnu suradnju - Lucija Močibob
Tel: 6101-049, faks: 6101-596
E-mail: lucija.mocibob@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi međunarodne suradnje Grada Zagreba s međunarodnim institucijama i organizacijama, te s organizacijama i udruženjima osnovanim s ciljem promicanja pojedinih gospodarskih ili društvenih djelatnosti, poslovi sudjelovanja u radu međunarodnih institucija i udruženja, poslovi suradnje sa stranim diplomatskim misijama u zemlji i s hrvatskim diplomatskim misijama u inozemstvu, poslovi prikupljanja i obrade podataka za izradu izvješća i analizu iz područja suradnje s međunarodnim institucijama i udruženjima, poslovi predlaganja suradnje gradskih upravnih tijela s međunarodnim institucijama i udruženjima, te unapređivanje odnosa Grada s međunarodnim institucija i udruženjima, poslovi organizacije susreta gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika s predstavnicima međunarodnih institucija i udruženja, dužnosnicima gradova te diplomatskim zborom u zemlji i inozemstvu i s tim u vezi službenih putovanja, u suradnji sa službom za protokol, poslovi u vezi s provedbom razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, poslovi u svezi s izradom akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi postojeće suradnje s međunarodnim institucijama i udruženjima, te o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu te sudjelovanja u pripremi i izradi programa međugradske i međunarodne suradnje.