clanak False

Središnje povjerenstvo i povjerenstvo za popis nepokretne imovine u vlasništvu Grada Zagreba za 2021.

15.12.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Središnje
povjerenstvo i
povjerenstvo za

popis nepokretne
imovine u vlasništvu
Grada Zagreba
za 2021.


(15. 12. 2021.)
 
- za predsjednika
Vladimir Bodulić;
- za članove:
1. Mario Živković,
2. Đurđica Pribilović,
3. Igor Kujundžić,
4. Lucija Đerek.
 
III. Osnivaju se povjerenstva za popis nepokretne imovine u vlasništvu Grada Zagreba i to:
Povjerenstvo za popis poslovnih i ostalih objekata u vlasništvu Grada Zagreba,
Povjerenstvo za stanove u vlasništvu Grada Zagreba,
Povjerenstvo za popis zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba.
 
IV. U povjerenstva iz točke III. ovog zaključka imenuju se, kako slijedi:
Povjerenstvo za popis poslovnih i ostalih objekata u vlasništvu Grada Zagreba:
a) Tamara Pivac Petrović, predsjednica,
b) Juro Ivelj,
c) Tatjana Blažević.
 
Povjerenstvo za popis stanova u vlasništvu Grada Zagreba:
a) Boris Škrlin, predsjednik,
b) Lidija Šarlija Đurin,
c) Nenad Stanišak.
 
Povjerenstvo za popis zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba:
a) Kristina Slovic Šarić, predsjednica,
b) Martina Bamburać,
c) Ivan Dragičević.

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba