clanak False

Stručna služba gradonačelnika

24.11.2021.

Sjedište: Trg Stjepana Radića 1/III

E-mail: strucna.sluzba.gradonacelnika@zagreb.hr

 

PROČELNICA: Dianora Kobia Lulić, dipl.iur. privremeno, od 18. rujna 2021., obavlja poslove i zadatke pročelnice do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najdulje 6 mjeseci.

POMOĆNICI PROČELNICE ZA PRAVNE POSLOVE:
Dianora Kobia Lulić, dipl.iur., soba 351/ III kat
Tel: 610-1351, faks: 610-1349
E-mail: dianora.kobia-lulic@zagreb.hr

Ornela Medić, dipl.iur., soba 354/III kat
Tel: 610-1354, faks: 610-1349
E-mail: ornela.medic@zagreb.hr

Suzana Popovčić, univ.spec., soba 320/III kat
Tel: 610-0017, faks: 610-1349
E-mail: suzana.popovcic@zagreb.hr

Kristijan Pazman, mag.iur., soba 353/III kat
Tel:610-1353, faks: 610-1349
E-mail: kristijan.pazman@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNICE ZAFINANCIJSKO - MATERIJALNE POSLOVE:
Snežana Drčelić, dipl.ing., soba 450/IV
Tel: 610-1450, faks: 610-1289
E-mail: snezana.drcelic@zagreb.hr

POMOĆNIK PROČELNICE ZA POSLOVE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE:
Dian Turčinov, dipl.ing
Tel: 658-8955
E-mail: dian.turcinov@zagreb.hrStručna služba gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, dokumentaciju i stručnu literaturu, informatiku i komunikacije, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, te na druge poslove sukladno propisima.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: