clanak False

Stručna služba gradonačelnika

01.10.2020.

Sjedište: Trg Stjepana Radića 1/III

E-mail: strucna.sluzba.gradonacelnika@zagreb.hr


PROČELNICA: Andrea Šulentić, dipl.iur., soba 350/ III kat
Rođena: 26.08.1966.
Obrazovanje: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske 1996.
Radno iskustvo: Županijski sud u Zagrebu, Općinski sud u Zagrebu, Trgovački sud u Zagrebu, Općinski sud u Vukovaru, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Stručna služba gradonačelnika, Ured gradonačelnika.
Telefon: 610-1390, faks: 610-1510

E-mail: andrea.sulentic@zagreb.hr
 

ZAMJENICA PROČELNIKA:
Dianora Kobia Lulić, dipl.iur., soba 351/ III kat
Tel: 610-1351, faks: 610-1349
E-mail: dianora.kobia-lulic@zagreb.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA PRAVNE POSLOVE:
Ornela Medić, dipl.iur., soba 354/III kat
Tel: 610-1354, faks: 610-1349
E-mail: ornela.medic@zagreb.hr

Suzana Popovčić, univ.spec., soba 320/III kat
Tel: 610-0017, faks: 610-1349
E-mail: suzana.popovcic@zagreb.hr

Kristijan Pazman, mag.iur., soba 353/III kat
Tel:610-1353, faks: 610-1349
E-mail: kristijan.pazman@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE:
Snežana Drčelić, dipl.ing., soba 450/IV
Tel: 610-1450, faks: 610-1289
E-mail: snezana.drcelic@zagreb.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE
Dian Turčinov, dipl.ing
Tel: 658-8955
E-mail: dian.turcinov@zagreb.hrStručna služba gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, dokumentaciju i stručnu literaturu, informatiku i komunikacije, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, te na druge poslove sukladno propisima.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: