clanak False

Testiranje na COVID-19 u ordinacijama domova zdravlja

21.08.2020.
Brisevi na COVID -19 uz uputnicu liječnika obiteljske medicine, osim u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, uzimaju se u sljedećim Covid ambulantama:

Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Prilaz baruna Filipovića 11
Dom zdravlja Zagreb - Centar, Avenija Većeslava Holjevca 22
Dom zdravlja Zagreb Istok - Grižanska 4


Uzimanje uzoraka obavlja se  od 8 do 20 sati.

Testiranje o vlastitom trošku (bez uputnice liječnika) i dalje se može obaviti u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar od 8 do 16, a vikendom i blagdanom od 8 do 14 sati.
 

ARHIVA