clanak False

U 2022. godini

29.04.2022.
1. Ambulanta za liječenje boli Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice Zagreb
2. Ivana Bodrožić, magistra hrvatskog jezika i književnosti i filozofije, spisateljica
3. Mr. sc. Heda Gospodnetić, diplomirana crkvena glazbenica, profesorica muzike, magistra znanosti, nastavnica ritmike i plesa
4. Ivan Huklek, student, sportaš
5. Sanja Iveković, akademska grafičarka, umjetnica
6. Ankica Jurić Tilić, magistra komparativne književnosti i francuskog jezika, filmska producentica
7. Kišobrani Cerovečki, obrt za proizvodnju i trgovinu
8. Prof. dr. sc. Ivan Mlinar i prof. dr. sc. Hrvoje Klasić
9. Prof. dr. sc. Ivan Petrović, redoviti profesor u trajnome zvanju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
10. Neva Tölle, feministička aktivistica, konzultantica Autonomne ženske kuće Zagreb - žene protiv nasilja nad ženama
11. Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI"
12. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU
13. Vinko Uhlik, dipl. ing. arhitekture, akademski slikar, umirovljenik
14. Ivan Katanušić, Anđela Mužinić Vincetić i Helena Dretar Karić, paraolimpijci, članovi sportskih klubova punopravnih članica Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom
15. Osnovna škola Gustava Krkleca