clanak False

Ured gradonačelnika

19.04.2017.


Sjedište: Trg Stjepana Radića 1/III

PROČELNIK: mr. sc. Miro Laco, soba 315/ III kat, privremeno, od 21. svibnja 2019., obavlja poslove pročelnika do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najduže 6 mjeseci.


Tel: 610-0101, faks: 610-0063
E mail: ured.gradonacelnika@zagreb.hr


POMOĆNICI PROČELNIKA:

mr.sc. Amira Mahmutspahić, prof.
Tel: 658 5790, faks: 658 5824
E-mail: amira.mahmutspahic@zagreb.hr

mr.sc. Nensi Radulović, prof.
Tel: 610-1062, faks: 610-0063
E-mail: nensi.radulovic@zagreb.hr

Almira-Alma Kunst, dipl.politolog
Tel:610-1563, faks:610-0063
E-mail: alma.almirakunst@zagreb.hr


Dian Turčinov
Tel: 610-0641, faks: 610-0629
E-mail: dian.turcinov@zagreb.hr

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarne i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, grb i zastavu Grada te naziv "Grad Zagreb", odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioritetnih problema u Gradu Zagrebu, promidžbu Grada, savjetodavne, stručne i analitičke poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. 

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a u Službi za građane (u Sektoru za informiranje i građane) početak u 7,30 i završetak u 19,00 sati .
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 15,30 sati, a u Službi za građane (u Sektoru za informiranje i građane) svakoga radnog dana (ponedjeljak-petak) i tijekom cijeloga radnog vremena od 8,00 do 19,00 sati. 

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: