clanak False

Ured gradonačelnika

20.05.2020.


Sjedište: Trg Stjepana Radića 1/III

Tel: 610-0101, faks: 610-0063
E mail: ured.gradonacelnika@zagreb.hr


PROČELNIK: mr. sc. Miro Laco, soba 315/ III kat, privremeno, od 3. lipnja 2020., obavlja poslove pročelnika do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najduže 6 mjeseci

POMOĆNICI PROČELNIKA:
mr.sc. Amira Mahmutspahić, prof.
Tel: 658 5790, faks: 658 5824
E-mail: amira.mahmutspahic@zagreb.hr

mr.sc. Nensi Radulović, prof.
Tel: 610-1062, faks: 610-0063
E-mail: nensi.radulovic@zagreb.hr

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarne i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, grb i zastavu Grada te naziv "Grad Zagreb", odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioritetnih problema u Gradu Zagrebu, promidžbu Grada, savjetodavne, stručne i analitičke poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. 

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 16 sati, a utorak i četvrtak od 8,00 do 18,00.

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: