clanak False

Ured za javnu nabavu

21.12.2020.

Sjedište: Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, Upravna zgrada broj I. (Zagrebački Velesajam), I. kat

E-mail: javna.nabava@zagreb.hr

PROČELNICA: Danijela Habijanec, dipl.oec., soba 103/ I
Tel: 650-6519, 650-6520, faks: 650-6529

ZAMJENIK PROČELNICE:
Igor Kozina, dipl.iur., privremeno od 21.rujna 2021., obavlja poslove i zadatke zamjenika pročelnika,do stupanja na snagu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, a najduže 6. mjeseci. 
soba 204/ II
Tel: 650-6507
E-mail: igor.kozina@zagreb.hr

Ured za javnu nabavu obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavu baze podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne nabave, izradu dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije, provođenje postupaka javne nabave, objave javne nabave, sklapanje i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te na druge poslove sukladno propisima.

 

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: