clanak False

ZagEE - Zagreb Energy Efficient City

03.10.2022.


Projekt se provodi u okviru IEE Programa tehničke pomoći 2012. – Mobiliziranje lokalnih energetskih investicija te obuhvaća financiranje tehničke pomoći i izradu potrebne dokumentacije za energetsku obnovu objekata, dodjelom bespovratnih sredstava.
 
Partneri projekta ZagEE su Grad Zagreb (voditelj projekta) i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA). Predloženi konzorcij podrazumijeva da ključni stručnjaci javnog tijela (Grad Zagreb) i energetske agencije REGEA rade na razvoju i provedbi projekta. Konzorcij se oslanja na jako iskustvo u vođenju europskih projekata, obzirom da oba partnera imaju dokazanog uspjeha u sudjelovanju kao i koordinaciji europskih projekata, što garantira efikasnu implementaciju projektnih aktivnosti. Koordinaciju projekta ZagEE provodi Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Zaključkom Gradonačelnika, imenovana je Koordinacija za provedbu aktivnosti unutar projekta ZagEE. Koordinacijsko tijelo projekta je odgovorno za suradnju svih Gradskih ureda i ostalih relevantnih sudionika pri ispunjavanju njihovih specifičnih aktivnosti definiranih projektom unutar određenih troškova i vremenskih ograničenja.

Kako bi se potaknule primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, Grad Zagreb svojim primjerom želi pokazati korisnost tih mjera kako za pojedinca tako i za cjelokupno društvo. Kroz projekt ZagEE – Zagreb Energy Efficient City podržava se ostvarenje energetskih ušteda primjenom ekonomski opravdanih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera na objektima u vlasništvu Grada Zagreba, različitih namjena:
 • 3 zgrade gradske uprave;
 • 15 zgrada osnovnih škola;
 • 7 zgrada srednjih škola;
 • 36 zgrada dječjih vrtića;
 • 6 zgrada domova za starije i nemoćne;
 • 3 zgrade domova zdravlja;
 • 17 zgrada mjesne samouprave te
 • modernizaciju 3000 rasvjetnih tijela javne rasvjete LED rasvjetnim tijelima s kontrolnim upravljačkim sustavom.
Ciljevi projekta ZagEE
 • Smanjiti ukupnu energetsku potrošnju gradske uprave povećanjem energetske učinkovitosti kao i primjenom obnovljivih izvora energije na objektima u vlasništvu Grada Zagreba;
 • Pronaći i koristiti modele financiranja energetske obnove primjenjive za gradsku upravu;
 • Primjerima primjene energetske obnove na velikom broju objekata različitih namjena steći iskustveno znanje neophodno za sve sudionike procesa energetske obnove;
 • Potaknuti pozitivne promjene u zakonodavstvu, odredbama i slično, kao i potaknuti poboljšanje postojećih financijskih instrumenata, a temeljem stečenih iskustava u provedbi projekta ZagEE;
 • Educirati djelatnike gradske uprave za provedbu velikih energetskih projekata,
 • Educirati upravitelje objekata o učinkovitom korištenju objekta;
 • Potaknuti stručnjake na dodatna educiranja o specifičnim znanjima povezanih uz energetsku obnovu;
 • Pokrenuti pozitivne ekonomske pomake u gospodarstvu;
 • Podijeliti stečena znanja i iskustava te potaknuti energetski održivi razvoj u drugim gradovima u regiji i šire;
 • Dopinjeti zaštiti klime i održivom razvoju smanjenjem emisija štetnih plinova.
Očekivani rezultati projekta ZagEE
 • Ostvarene prosječne uštede energije na zgradama od 49% te 72% u javnoj rasvjeti, odnosno ostvarene godišnje uštede energije 33.526 MWh na objektima uključenih u projekt ZagEE;
 • Korištenje energije u zgradama iz obnovljivih izvora energije 490 MWh godišnje;
 • Smanjene emisije stakleničkih plinova za 8.390 tCO2e po godini ostvarene s mjerama energetske obnove primjenjenih na objektima u okviru projekta ZagEE;
 • Izrađena kvalitetna tehnička dokumentacija energetske obnove objekata sa studijom izvodljivosti za 87 zgrada u vlasništvu Grada Zagreba i 3.000 rasvjetnih tijela javne rasvjete;
 • Izrađen Masterplan za javnu rasvjetu Grada Zagreba;
 • Financiranje radova energetske obnove isfinancirano iz više izvora financiranja, odnosno, osim gradskog proračuna, iz fondovi EU, povoljnih bankovnih kredita i drugih prihvatljivih izvora za gradsku upravu;
 • Provedena javna nadmetanja za radove na energetskoj obnovi objekata;
 • Educirani projektni tim u gradskoj upravi za provedbu velikih projekata energetske obnove;
 • Educirani upravitelji objekata o učinkovitom korištenju objekata;
 • Podijeljeno iskustvo i znanje s drugim gradovima u regiji i šire o dobrim rezultatima i problemima u provedbi projekta ZagEE.
Ciljane grupe u projektu ZagEE
 • Upravitelji i korisnici objekata uključenih u projekt ZagEE;
 • Djelatnici gradske uprave;
 • Projektanti i ostali stručnjaci koji djeluju na području energetske obnove;
 • Nadležna Ministarstva;
 • Financijske institucije;
 • Malo i srednje poduzetništvo;
 • Lokalne samouprave u regiji i šire.
Više informacija o projektu možete pronaći OVDJE